Krnc d.o.o., Mestne njive 14, 8000 Novo mesto, Slovenija | t +386 (0)7 393 09 00 | f +386 (0)7 393 09 01 | info@krnc.si

Varstvo osebih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

Podjetje KRNC d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot so vam bili v trenutku, ko ste izrecno privolili v obdelavo osebnih podatkov, znani. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost in točnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika. Izjava o varstvu osebnih podatkov je namenjena varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne strani v skladu z ZVOP-1-UPB. Naključni obiskovalci spletne strani lahko brez vsakršnih obveznosti posredovanja svojih osebnih podatkov pregledujejo vsebine na tej spletni strani in jim ni potrebno odkriti svoje identitete ter osebnih podatkov.

Pri izvajanju storitev v okviru spletne strani izhajamo iz spoštovanja določil zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.

Zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov," so vsi zakoni, ki se nanašajo na zbiranje, obdelavo, shranjevanje in uporabo osebnih podatkov na področju države, v kateri je sedež upravljavca, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (2016/679). V skladu z določili zakonodaje in na temelju profesionalnega pristopa do izvajanja storitev upoštevamo določena načela.

Spoštovanje zasebnosti uporabnika

se podatke uporabnikov ne glede na obliko, obravnavamo z vso odgovornostjo, in uporabljamo v skladu z namenom spletne strani, zakonito in pošteno.

Namen uporabe osebnih in drugih podatkov uporabnika

Tako osebne podatke kot vse ostale podatke, ki jih pridobimo z namenom izvajanja storitev uporabljamo izključno in samo z namenom uporabe za izvedbo storitev in poročanje o dogodkih, novostih. Uporaba teh podatkov pomeni zbiranje, obdelavo, analizo, primerjavo in uporabo ter hranjenje teh podatkov z namenom izvedbe storitve. V okvir namena uporabe osebnih in drugih podatkov se vključuje uporaba teh podatkov z namenom komuniciranja, seznanjanja o spremembah in vseh ostalih informacijah, ki so lahko pomembne za samo kvaliteto izvedene storitve. Izjavljamo, da ne pridobivamo nobenih podatkov uporabnikov, ki ne bi bili v skladu z namenom, za katerega pridobivamo in uporabljamo osebne in druge podatke uporabnika. Njihova ustreznost z namenom uporabe podatkov se upošteva tako z vidika vsebine kot vidika obsega podatkov.

Varnost osebnih in drugih podatkov uporabnika

Osebni podatki in drugi podatki uporabnika so v času uporabe ustrezno varovani s tehničnimi ukrepi v računalniškem omrežju ter na spletni strani, kot tudi organizacijskimi ukrepi v podjetju.

Posredovanje osebnih in drugih podatkov uporabnika

Nobenih podatkov uporabnika, tako osebnih podatkov kot tudi ostalih podatkov, ne posredujemo nikomur, ampak jih uporabljamo izključno za doseganje namena, zaradi katerega smo jih pridobili. Prav tako ne uporabljamo osebnih in drugih podatkov z namenom trženja svojih storitev ali potrebe lastne promocije.

Zavarovanje zbranih podatkov

Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili notranjega akta o zavarovanju osebnih podatkov. Podatki se hranijo v elektronski obliki na strežniku znotraj informacijskega sistema. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika. Dostop do prostorov družbe je ustrezno zavarovan.

Vaše pravice

Imamo obveznost, da obdelujemo osebne podatke le za namene za katere smo jih zbrali. Imate pravico, da nas glede tega kontrolirate. Kadarkoli lahko zahtevate od nas, da vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo, posredujemo podatke (kopijo, izpis) o obdelavi vaših osebnih podatkov ali zahtevate popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov. Popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov lahko zahtevate s pomočjo priloženega obrazca (Zahteva za dopolnitev, popravek, blokiranje, izbris osebnih podatkov). Morebitna vprašanja ali zahtevke posredujte na elektronski naslov info@krnc.si.

V primeru, da z našim odzivom, povezanim z zahtevkom za vpogled, popravek, prepoved obdelave ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite nacionalnemu nadzornemu organu, na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.